Start

Detektion av biologiska ämnen

FOI erbjuder möjligheter till tester med biologiska similiämnen i provkammare. FOI genomför också tillsammans med Totalförsvarets Skyddscentrum utomhustester med biologiska similiämnen under realistiska former. Testområdet passar för småskaliga fältförsök och har använts framgångsrikt både under sommar och vinter för att studera hur effekter förändras av temperatur.

Detta skapar möjligheter att genomföra:

 

  • Kontrollerande tester och utvärderingar av utrustning och metoder för detektion av biologiska ämnen.
  • Kalibrering av detektionsinstrument.
  • Verifikation av utspridningsmodeller.
  • Träning av personal i detektions- och provtagningsteknik.
  • Träning av ”first responders” i deras utveckling av standardiserade arbetsmetoder.

 

Mätning av utsläpp
Trots att utsläpp av biologiska ämnen i miljön är ovanligt måste samhället förbereda sig. FOI arbetar därför för att skapa förbättrade metoder för att mäta utsläpp av biologiska ämnen i luften.

 

Träning av räddningspersonal
Militära enheter och så kallade first responders (polis, räddningstjänst och ambulanspersonal) har behov av pålitliga detektionsinstrument och -metoder. FOI har tillgång till avancerade anläggningar för träning i detektions- och provtagning.