Start

Framställning av bioaktiva eller giftiga ämnen

FOI har ett av Europas mest kompletta, säkraste och modernaste laboratorium för hantering av mycket giftiga ämnen. Luften och avloppsvattnet från enheten renas via marknadens bästa system. Tillträdet till dessa enheter är högst begränsat och personalen är van vid att arbeta under kommersiell sekretess.
Synteslaboratoriet som är Sveriges enda godkända enhet för framställning av kemiska stridsmedel. Här kan mycket giftiga ämnen tillverkas eller hanteras i liten skala, exempelvis så kallade ”lead compound” för medicinsk forskning. FOIs forskargrupp med erfarna organiska kemister kan utveckla metoder för att skapa nya ämnen såväl som att tillverka stora mängder av kända substanser.
Alla tillverkade ämnen packas och karaktäriseras med fullständig produktkontroll före leverans. Arbetet och leveranserna görs under kommersiell sekretess

 

FOI kan bistå sina uppdragsgivare med:

 

  • ”Lead compounds” (ämnen för nya medicinska substanser).
  • Bioaktiva substanser.
  • Toxiska reagens.
  • Organiska synteser.