Start

Kemisk analys

FOI erbjuder en avancerad analysservice som utförs med de senaste teknikerna inom det kemiska området.

Förutom kemiska stridsmedel arbetar FOI med en mångfald av frågor och ämnen, vilket inkluderar analys av allt från industrikemikalier till giftiga nedbrytningsprodukter. 

FOI bistår statliga myndigheter med kemiska undersökningar, komponentanalyser och forensiska analyser. I arbetet ingår också att bestämma strukturella detaljer eller modifieringar i proteiner och att genomföra spåranalyser i biologiska vätskor.

 

Vi är ett av OPCW:s certifierade laboratorier för analys av kemiska stridsmedel. Verksamheten är ackrediterad och omfattar bland annat årliga laboratoriejämförelser och utveckling av analysmetodik. Uppdragen innebär analyser av kemiska stridsmedel i miljöprover som till exempel vatten och jord. Vi utvecklar även metodik för att verifiera exponering av kemiska stridsmedel till människa genom identifiering av så kallade biomarkörer.

 

Läs mer om Kemiska ämnen.