Start

Säkerhetslaboratoriet

I Säkerhetslaboratoriet analyseras och omhändertas explosiva, extremt giftiga, smittsamma och radioaktiva ämnen.


CBRNE - Forensic Analytical Science Center

 

Vid hot eller riskfyllda händelser i samhället med paket, brev, behållare eller andra liknande föremål kan det ofta vara svårt eller omöjligt att snabbt och entydigt identifiera innehållet. Om det dessutom finns misstanke om att ett föremål innehåller extremt giftiga, smittsamma, radioaktiva ämnen, och/eller explosivämnen (CBRNE) behövs väl utarbetande rutiner och strategier som kan beskrivas som en händelsekedja.

 

En preliminär identifiering av farliga ämnen kan göras på plats med detektionsinstrument, men behöver oftast följas av provtagning och transport av prover till ett analyslaboratorium för otvetydig identifiering. Finns misstanke om sprängämnen måste specialutbildade bombtekniker desarmera på plats eller transportera föremålet till en säker plats innan provtagning kan ske.

 

I FOI:s nya koncept CBRNE-Säkerhetslaboratoriet finns två mottagningsenheter, i Grindsjön, Stockholm och i Umeå. I Grindsjön kan prover tas emot som misstänks innehålla en kombination av CBRN- och explosivämnen och efter desarmering skickas proverna till Umeå för karakterisering av innehållet. Fortsatta CBRN eller E-analyser görs vid centret eller andra specialiserade laboratorier.