Start

Utrustning och analysredskap

FOI kan utföra uppdrag inom ett stort antal området, som till exempel:

 

 • Analyser av industrikemikalier och dess relevanta toxikologiska nedbrytningsprodukter.
 • Kemiska undersökningar och komponentanalyser.
 • Bestämning av strukturella detaljer och modifieringar i proteiner.
 • Genomförande av spåranalyser av ämnen i biologiska vätskor.
 • Stöd till statliga myndigheter med forensiska analyser.

 

 

FOIs avdelning CBRN*-skydd och säkerhet kan utföra avancerade analytiska tjänster med hjälp av den senaste tekniken för kemiska analyser.
FOI ingår i nätverket OPCW** som övervakar efterlevnaden av kemvapenkonventionen och är berett att genomföra kontroll av förbjuden användning av alla former av kemiska stridsmedel. 
Som en av medlemmarna i OPCW genomgår FOI en årlig analytisk utvärdering av utrustning och metoder i arbetet med kemiska stridsmedel. Utrustningen är dessutom ackrediterad enligt SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment). 
För att kunna ta ansvar för kontroll av kemiska stridsmedel har FOI instrument som:

 

 • Gaskromatograf med masspektrometer (GC-MS).
 • Gaskromatograf med elementarspecifika detektorer.
 • Vätskekromatograf kopplad till högupplösande masspektrometrar (LC-MS/MS).
 • Kapillärelektrofores med UV- eller MS-detektion /CE-UV, CE-MS/MS).
 • IR-instrument. 
 • Nuclear Magnetic Resonance (NMR) instrument.

 

* CBRN är en beteckning för kemiska (C), bakteriologiska (B), radiologiska (R) eller nukleära (N) stridsmedel. Det ersätter den tidigare beteckningen ABC-stridsmedel.

 

** OPCW är: Organisationen för förbud mot kemiska vapen.