Start

Aeroakustik och vibrationsanalys

Inom området för aeroakustik och vibrationsanalys pågår forskning inom bland annat marksensornätverk och akustisk antennteknik där ljudkällor av intresse positioneras och klassificeras samt eventuellt följs med hjälp av avancerade algoritmer och kan kombineras genom fusionering med radar, laser och infraröda och visuella bildalstrande sensorer. Tekniken är exempelvis användbar för lokalisering av nödställda i rasmassor, lokalisering och klassificering av drönare, läktarvåld och upplopp med mera.

 

Till vår hjälp vid har vi tillgång till ett ekofritt rum i våra lokaler i Linköping som vi använder både inom forsknings- och utvecklingsprojekt samt även vid verifierandemätningar på utrustningar och enheter där akustik ingår.

 


Våra kunder är i huvudsak myndigheter, Försvarsmakten och teknikföretag där vi erbjuder tjänster som expertstöd, framtagande av beslutsunderlag, framtagande av ny teknologi och forskning inom aeroakustik och seismik, uppmätning av arbetsmiljö med avseende på buller, bullerbekämpning et cetera.

 

Välkommen att kontakta oss för mer information om vårt ljudlaboratorium och de möjligheter som vi kan erbjuda inom akustik och vibration.