Start

Ekofritt rum

FOI:s akustiklab är uppbyggt med ljudabsorbenter och nätgolv och är en helt ekofri miljö med många möjligheter för avancerade tester, mätningar, analyser och utbildningar. Här kan man utföra tester av akustisk riktningsverkan i flera dimensioner från olika objekt, liksom standardmätningar och lyssningstester

Tester av akustisk riktningsverkan i flera dimensioner

Akustiklaboratoriet är utrustat med bland annat 32-kanalers synkron insamling DC-50 kHz, 8-kanaler datorljudkort, mikrofoner med tryck- och frifältskarakteristik, ljudkällor och vridbord. Ljudutbredningen påverkas inte av rummets gränsytor då ljudet inte kan reflekteras inom frekvensintervallet 100Hz-10kHz. Här finns också utrustning för att utföra lyssningstester, mätutrustning för att samla in data för senare analys men även möjlighet att analysera ljud och vibrationer i realtid.

 

Lyckad forskning, genomförda uppdrag och möjligheter

Några exempel på genomförda uppdrag i det ekofria rummet är sensorstyrning med hjälp av akustiska arrayer, signalbehandling inom arrayteknik samt akustiska och seismiska sensorer i nätverk. Akustiklaboratoriet kan även med fördel användas för utbildningar i mindre grupper. Andra tänkbara forskningsprojekt och uppdrag där FOI gärna är samarbetspartner eller ställer lokaler till förfogande är positionering av ljudkällor utan rumsinverkan, mobiltelefon- och telefonakustik, strålningsegenskaper hos ljudkällor och påverkan av buller.

 

Teknisk specifikation

  • Gränsfrekvens 100 Hz
  • Uppfyller ISO 3745 för frekvenser mellan 100 Hz och 10kHz
  • Dimension i meter (LxBxH):6,40x4,00x4,10