Start

GPS och GNSS

FOI erbjuder industri och myndigheter anpassad testning och utvärdering av GPS-mottagare för alla tillämpningar. Med ett satellitnavigeringssystem (GNSS - Global Navigation Satellite System) som exempelvis GPS, Galileo och GLONASS, kan en mottagare bestämma sin position, hastighet och tid globalt med hög noggrannhet och tillgänglighet.

 

Antalet GPS-mottagare och dess tillämpningar ökar kontinuerligt. Idag integreras GPS i mobiltelefonen, används som tidsreferens i samhällskritiska system och ingår naturligt i många människors vardag. Framtida användningsområden är exempelvis inomhuspositioneringssystem och ”augmented reality” system.

 

Testmetodik och deltester 

 

Utbudet av standardiserade och beprövade tester av GPS-mottagare är betydligt mindre än utbudet av GPS-mottagare. 3rd Generation Partnership Project, 3GPP, har utvecklat tester för så kallad Assisted Global Positioning System, A-GPS, ett positioneringssystem som används i mobiltelefoner. I övrigt finns idag inga uppdaterade generella beskrivningar för testning av GPS-mottagare. 

Under utvecklingsarbetet eller innan anskaffning av GPS-mottagare är det mycket viktigt att säkerställa att GPS-mottagaren och integrationen uppfyller er kravspecificationen. Denna typ av tester är i praktiken mycket omfattande att genomföra utan en GPS-simulator. På FOI används en Spirent GPS-simulator (GSS 7700) för testerna.

Med en GPS-simulator kan statiska och dynamiska satellitkonstellationer och testscenarion genereras/användas. Det är möjligt att modellera exempelvis flervägsutbredning, dämpning och blockering, antennegenskaperna, störsignalerna och atmosfärsfördröjning.

FOI:s testmetodik består av ett antal deltester:

 

  • Känslighet: testning av GPS-mottagarens tröskelvärde för 'tracking' och 'acquisition' och hur detta påverkar noggrannheten. 
  • Flervägsutbredning: utvärdering av GPS-mottagarens känslighet för flervägsutbredning av GPS-satellitsignalerna, och hur detta påverkar mottagarens noggrannhet. 
  • Noggrannhet: testning av GPS-mottagarens noggrannhet under goda förhållanden.
  • Time To First Fix (TTFF): testning av GPS-mottagarens tidsåtgång för en godkänd positionslösning.
  • Interferens: testning av GPS-mottagarens känslighet för interferenssignaler inom och utanför GPS-frekvensbandet.
  • Antennmäthall: om GPS-mottagaren saknar extern antenningång, eller av andra skäl antennen skall inkluderas i testet, används en antennmäthall där GPS-simulatorn används som kalibrerad signalkälla och där länkdämpning är noga uppmätt. 
  • Funktionstester: passering av datumlinje och nollmeridian, korrekta positioner i olika världsdelar.
  • Testerna kan anpassas för den specifika mottagaren och tillämpningen.
  • Analys och utvärdering kan utföras av FOI eller av kund.