Start

Human Factors-laboratoriet

På FOI har vi en lång tradition av studier med psykofysiologiska mätningar för att registrera processer i kroppen som antas ha samband med mentala processer. Vi har ofta använt till exempel mått på ögon- och hjärtaktivitet för att värdera operatörers mentala arbetsbelastning och situationsmedvetande.

 

Simuleringar kan användas vid systemutveckling för att prova ny instrumentering och ny utrustning.  I Human Factors-labbet finns specialutrustning för kvalificerade mätningar av prestation och psykofysiologi och vår personal har många års erfarenhet av arbetet.

Simuleringarna skapas med HiFi Engine, en simuleringsmjukvara utvecklad på FOI. Simuleringarna är väldigt realistiska när det gäller grafik, ljud och rörelser. 

I Human Factors-labbet finns dessutom specialutrustning för att ytterligare öka realismen i simuleringana, till exempel en rörelseplattform, stora presentationsytor, VR-display, 3D-ljud, head tracker och tryckkänsliga skärmar.

 

Loggning av prestationsdata, till exempel tid och precision för att genomföra moment, görs dynamiskt under simuleringen. Psykofysiologiska mätdata som hjärtfrekvens och blickbeteende samlas in med utrustningen och subjektiva data samlas in med anpassade enkäter och intervjuer.

 

Framgångsrika psykofysiologiska mätningar:

 

  • Studier av ögonrörelser hos flygförare, vilka visade stor likhet mellan ögonrörelsemönster under verklig och siumlerad flygning.
  • Mätningar av hjärtfrekvens har genomförts dynamiskt på personer under förflyttning i terräng