Start

Isotoplaboratoriet

Laboratoriet är licensierat av Strålsäkerhetssmyndigheten för hantering av radioaktiva källor och kan användas vid hantering av öppna strålkällor med alfa-, beta- och gammastrålande nuklider.

 

Laboratoriet byggdes 2004 och har tre dragskåp, en handskbox och kylskåp där radioaktiva lösningar förvaras. För att minska kontamineringen av omgivningen är laboratoriet försett med undertryck och den utgående luften filtreras.

Endast tränad personal har tillträde till laboratoriet. Innan personalen lämnar laboratoriet får den genomgå en kontamineringskontroll så att inga radioaktiva ämnen lämnar laboratoriet.

 

* CBRN är en beteckning för kemiska (C), bakteriologiska (B), radiologiska (R) eller nukleära (N) stridsmedel. Det ersätter den tidigare beteckningen ABC-stridsmedel.