Start

Laboratoriet för högtoxiska ämnen

De fyra enheterna i det laboratoriet för högtoxiska ämnen är:

 

Syntesenheten
Sveriges enda enhet för tillverkning av kemiska stridsmedel. Här kan alla giftiga ämnen syntetiseras i liten skala. Den avancerade utrustningen medger att experiment och syntes sker i en atmosfär bestående av argon och med ständig kontroll av vatten och syrenivå. I syntesenheten görs också all uppackning av prover med okänt kemiskt innehåll innan fortsatt analys av innehållet görs.


Preparations- och materialtestningsenheten
Studerar genomsläppligheten av högtoxiska ämnen på olika material som kläder och membran. Med kontinuerlig mätning med exempelvis GC-MS kan den tid det tar för ett ämne att tränga igenom ett material bestämmas med hög noggrannhet. Här mäts också förångning från olika sorters ytor. Det ger möjlighet att analysera hur snabbt ett mycket farligt ämne kan avlägsnas vid en sanering. Effekten av arbetet kontrolleras med moderna instrument som HPLC.


Inhalationsenheten
Bedriver studier med högtoxiska, cancerogena eller arbetsmiljörelaterade substanser. Substansernas påverkan övervakas och registreras kontinuerligt. Effekter som andningsfrekvens, andningsvolym och bronkokonstriktion läses in on-line.


Indikeringsenheten
Testar och kalibrerar detektionsinstrument genom att låta dem mäta i en exakt specificerad koncentration av olika högtoxiska ämnen. Luften och avloppsvattnet från enheterna renas via marknadens bästa system. Tillträde till dessa enheter är högst begränsat, för att förhindra att farliga ämnen försvinner eller ställer till skada på människor och omgivning.


Personalen vid alla enheter är van vid att arbeta under sekretess och enligt både ISO9001 och ISO14001.

 

FOI har ett av Europas mest kompletta, säkraste och modernaste laboratorium för mycket farliga, högtoxiska ämnen. Laboratoriet består av fyra enheter som är specialiserade och utrustade för sina respektive forskningsområden.