Start

Marina fältförsöksanläggningen Djupviken

I skärgården strax söder om Stockholm i ett välbevakat område med hög säkerhetsnivå ligger FOI:s försöksanläggning Djupviken. Här finns båtar, bryggor, pontonhus och andra resurser som krävs för att genomföra såväl akustiska, elektromagnetiska som andra undervattensrelaterade experiment.

Några exempel på aktiviteter vi kan genomföra är test av marina sensorer, utveckling av experimentell utrustning, utvärdering av miljöpåverkan samt validera teoretiska modeller.