Start
Ekofattig_m-thall.jpg.png

Mäthallar för mätningar i mikrovågsområdet

I mäthallarna kan vi genomföra antennmätningar, undersöka elektromagnetisk förenlighet och genomföra andra mätningar som kräver elektromagnetiskt tyst miljö. Även omfattande mätningar av fältinträngning är möjliga.

 

När det gäller antenner mäts i huvudsak strålningsegenskaper. Syftet är bland annat att verifiera beräkningar av de designansatser som görs inom antennforskning och vid antennkonstruktioner som är avsedda för forskning inom till exempel spaning eller telekrig.  

 

Många samarbetspartners har redan upptäckt vår kompetens i elektromagnetisk förenlighet (EMC) och vill kombinera kunnande med unika experimentella resurser. I mäthallen kan mätningar utföras där elektriska utrustningars förmåga att fungera tillsammans kontrolleras, utan att påverka eller påverkas av den elektromagnetiska miljön.


Stora mäthallen

Stora mäthallen är mycket populär tack vare sin unika storlek och för att det är ett elektromagnetiskt väl skärmat utrymme. Detta är nödvändigt om man vill undersöka utstrålad elektromagnetisk störning från ett mätobjekt. Här har också standardprovning med påstrålad elektromagnetisk störning gjorts. Hallen är försedd med mikrovågsabsorberande material på samtliga ytor och elektromagnetiskt skärmmaterial. Detta ger goda möjligheter till mätningar i en elektromagnetiskt tyst miljö, utan störande signaler från omgivningen.

 

Lilla mäthallen

Hallen är försedd med mikrovågsabsorberande material på samtliga ytor men är inte elektromagnetiskt skärmad. Vridbord finns för rotation av provobjekt kring 2 axlar. Kalibrerings- och belysningsantenner finns från 1–27 GHz. Mätinstrument och kablage har nyligen uppdaterats för att möjliggöra mätningar upp till 27 GHz.

 

Tekniska specifikationer

Hall

Mått (m)

Skärmverkan 100dB

Mätavstånd (m)

Frekvenser (GHz)

Stora mäthallen

35×15×12

10 kHz–18 GHz

10–25

>1

Lilla mäthallen

10×6×6

-

6

>1