Start
ARKEN6

Mobilt radarmätsystem - Arken

Arken är ett flexibelt, mobilt radarmätsystem med flera civila och militära användningsområden. Tack vare Arkens förmåga till högupplösta mätningar kan man mäta detaljerat på objekt och värdera dem i olika miljöer. Exempelvis kan man värdera ett objekts radaregenskaper eller radarmotmedels egenskaper och effektivitet. Ett exempel på civil användning kan vara utprovning och test av metodik för områdesbevakning kring skyddsobjekt, såsom kärnkraftsanläggningar och fängelser. Ytterligare ett exempel är studier av vindkraftverks inverkan på väder- och flygplatsradar.

Arken – ett mycket flexibelt och mobilt radarmätsystem

 

Arken består av två vagnar, en antennvagn och en operatörsvagn, som enkelt kan transporteras med två personbilar. Endast två till fyra personer krävs för att genomföra mätningarna, beroende på uppdragets komplexitet.

 

Snabb återmatning ger god kontroll

 

Mätningarna styrs från operatörsvagnen där också mätdataanalyserna genomförs. Det är möjligt att göra en första kontroll av mätdata redan några få minuter efter att data samlats in. Tack vare den snabba kontrollen kan justeringar och kompletteringar av aktuell planering göras under pågående mätkampanj.

 

Manuell eller automatisk styrning

 

Antennvagnen består av ett precisionsvridbord med antenner och högfrekvensutrustning. Här går det också att montera andra sensorer, som till exempel kameror och laserpekare. Vridbordet kan styras manuellt eller automatiskt.

Manuellt styrs vridbordet med en joystick i operatörsvagnen. Operatören har två videobilder från kameror på vridbordet som stöd. Vridbordet kan alternativt styras automatiskt, antingen via extern invisning eller enligt ett fördefinierat rörelsemönster. När det finns en extern målinmätning kan denna tas emot via Ethernet för automatisk inriktning och följning. Som exempel på extern invisning som har utnyttjats kan nämnas radaranläggningar samt AIS (Automatic Identification System, vilket numera är en standard för bland andra yrkessjöfarten).

 

Teknisk specifikation

 

Figurerna nedan visar exempel där Arken använts för detektion av gående personer och för följning av en manövrerande personbil.


Detektion av gående personer (till vänster) samt radarföljning av manövrerande personbil (till höger).