Start

Modväxlande kammare, MVK

Våra modväxlande kammare ger miljön för att utforska hur mycket störning olika elektroniska system och komponenter genererar och andra känsliga system utsätts för.

Kamrarna används för att mäta elektromagnetisk skrämverkan eller för att koppla till intern eller extern ledare. Ett annat vanligt användningsområde är provning av utrustning för känslighet mot påstrålad störning vid höga fältnivåer, så kallad elektromagnetisk förenlighet.

 

Mätningar i modväxlande kammare


Modväxlande kammare är fysikaliskt sett metalliska resonanskaviteter för lagring av elektromagnetisk fältenergi. Denna typ av kammare används bland annat för att prova elektronisk utrusning i gigahertzområdet. Hos oss kan ni med vår hjälp testa:

  • Skyddsmetoder och skyddskomponenter
  • Metoder för verifikation av hårdhet
  • Undersöka känslighet av olika system
  • Effekter på elektronikkomponenter
  • Transmissionsmätningar

 

 

 

Mått (m3)

Resonansfrekvens

Stor

37,6

~177

Liten

27,1

~200