Start

Optisk utrustning och optiklaboratorier

Optikutrustningar och mätmöjligheter i speciallaboratorier

På FOI finns det tillgång till ett stort utbud av optikutrustning och mätmöjligheter. Här finns bland annat kameror och detektorer för alla spektralområden, unika lasrar, optomekanisk infrastruktur, optik och hårdvara för styrning. 

 

Hos oss kan ni genomföra radiometrisk kalibrering av passiva optiska bildalstrande sensorer i alla spektralområden, från visuella våglängder till termiskt infraröda våglängder. Till laboratorierna hör också mjukvara för prestandaberäkningar och modellering av fysiska fenomen relaterade till optroniksystem och motsvarande komponenter.

 

Läs vidare om några av våra speciella resurser: