Start

Hydrooptik

FOI har utrustning, instrument och kunskap för att kunna utföra en mängd mätningar inom hydrooptik och har kalibrerade instrument för att mäta vattnets optiska egenskaper.

Tillämpningarna finns inom miljökartering och miljöövervakning för att till exempel skapa kartor av vegetation på grunda bottnar.  FOI arbetar inom flera forsknings- och utvecklingsprojekt för att ta fram metoder för användning av fjärranalysdata för kartering av undervattensmiljöer. Dessa kartor ska ligga till grund för beslut på till exempel länsstyrelser och kommuner om vilka områden som ska skyddas eller för att övervaka påverkan från klimatförändring och andra faktorer.