Start

Säkerhetslaboratoriet

I säkerhetslaboratoriet kan FOI hantera farliga smittämnen upp till säkerhetsnivå klass 3, ämnen som kan användas för bioterrorism. Laboratoriet har två separata enheter för att förhindra kontaminering mellan olika experiment.

 

För kunders räkning kan FOI:s säkerhetslaboratorium:

 

  • Producera inaktiverade P3-organismer för test och validering av identifieringsmetoder och instrument.
  • Göra test och validering av identifieringsmetoder och instrument med viabla P3-bakterier.
  • Tillhandahålla resurser för dekontaminering av lokaler med VHP (Förångad väteperoxid).
  • Analysera prover (olika matriser som jord, vatten, biologisk vävnad) med realtids-PCR med avseende på ett antal P3-agens.

 

 

FOI:s säkerhetslaboratorium:

 

  • Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för arbete med riskklass 3-organismer enligt AFS 2005:1.
  • Är fullt utrustade med vanlig laboratorieutrustning, men även med Klass II-bänkar och Klass III-bänk (handskbox).