Start

Sensorsimulering i MSSLab och IRSSLab

Moderna sensorsystem är dyra både att utveckla och att köpa in. Det är viktigt att du tidigt kan värdera dina alternativ korrekt. Dina sensorkoncept måste kunna testas i realistiska scenarier. Du måste ställa rätt krav i din upphandling. På samma sätt är det viktigt att rätt bedöma din egen signatur när din motståndare utvecklar sina sensorsystem. På FOI kan du få tillgång till unika labb för sensorsimulering som kan hjälpa dig att göra rätt val.

Tack vare gedigna mät- och beräkningsresurser samt djupa teoretiska kunskaper om sensorer kan FOI erbjuda en kostnadseffektiv resurs både för utveckling och värdering av sensorsystem och för analys av egensignatur. FOI erbjuder möjlighet till simulering av olika typer av IR-sensorer, radar, laser och akustiska sensorer.

 

MSSLab (Multi Sensor Simulation Lab) och IRSSLab (Infra Red Signature Simulation Lab) är två samverkande laboratorier för avancerad sensorsimulering och termiska och elektromagnetiska beräkningar. Tillsammans ger dessa två laboratorier FOI möjligheter att utföra detaljerade, fysikaliskt välgrundade och noggrant validerade simuleringar av sensorer i en komplex miljö. Multipla sensorer kan simuleras samtidigt, mot samma bakgrund och samma händelseförlopp där till exempel människor och fordon agerar i inmätta och autentiska stadsmiljöer.

 

MSSLab integrerar simuleringar till en helhet

I MSSLab kombineras avancerad programvara för scenariohantering, sensorsimulering, elektromagnetiska beräkningar och verktyg för 3D-visualisering med syntetiska omgivningar. Programvaran kopplar samman alla delkomponenter till skräddarsydda simuleringar på systemnivå genom distribuerade HLA-federationer. MSSLab är också ett verktyg för att testa och utvärdera signal- och bildbehandlingsmetoder gentemot realistiska sensordata. Resultatet av simuleringarna har även med framgång använts för att generera träningsdata till maskininlärningsalgoritmer. 

 

IRSSLab hanterar alla faktorer

Objekts IR-signatur eller temperaturfördelning påverkas av till exempel eluppvärmning, vind, regn och materialegenskaper. Interna värmekällor som motor och friktionsuppvärmning av lager kan simuleras, liksom värmetransport genom flerlagers väggstrukturer, kläder och päls. Det är också möjligt att genomföra strömningsberäkningar för objekt och avgasutblås.

 

Signaturberäkningar och signaturanalys i syntetiska miljöer

Labben har verktyg för att beräkna signaturer för objekt i fri rymd eller i syntetiska miljöer för detaljerad och relevant analys. För radar och andra elektromagnetiska sensorer kan signaturen beräknas som RCS, HRR, SAR eller ISAR allt efter behov. För IR- och andra optiska signaturer kan egenuppvärmning och omgivningens påverkan inkluderas i signaturberäkningarna.

 

Personal med CAD-kompetens och gedigen erfarenhet i hur olika geometrier, strukturer och materials relevans påverkar signaturen finns knuten till labbet.