Start

Spektral materialkarakterisering

Olika materials egenskaper inom optik- eller mikrovågsområdet spelar en central roll i en rad användningsområden; från energibesparing till sensortillämpningar och materialmodellering.