Start

Karakterisering av material inom optikområdet

På FOI har vi stor erfarenhet av optisk karakterisering av olika typer av material. Allt från enklare bulkmaterial och beläggningar av metaller, keramer, halvledare, polymerer, textilier, målade ytor och organiska preparat till mer avancerade mikro- eller nanostrukturerade ytor, elektrokroma eller termokroma skikt, optiska filter, vätskekristaller och andra optiska komponenter. Förutom bulkmaterial och beläggningar kan vi mäta på pulver och vätskor.

 

Optiska ytegenskaper

Ytegenskaper som spektral reflektion, eller transmission, från ultraviolett (UV) till långt ut i det infraröda (IR) våglängdsområdet, kan mätas med spektrometrar som är utrustade med olika tillbehör, till exempel integrerande sfärer, IR-mikroskop, högtemperaturmätcell (upp till 800°C) och polarisatorer. Vi har även ett omfattande referensbibliotek med spektrum för materialidentifiering.


Skrovlighet och glans
Med hjälp av kalibrerade reflektansstandarder kan vi mäta reflektansen med hög noggrannhet. Dessutom kan vi mäta ljusspridning från en yta, så kallad BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function), vid ett antal laservåglängder (633 nm, 853 nm, 1550 nm, 3,39 μm och 10,6 μm). BRDF som funktion av infallsvinkel kan mätas över hela hemisfären över provytan, vilket ger en fullständig analys av en ytas ljusspridningsegenskaper.