Start

Karakterisering av material och strukturer inom mikrovågsområdet

I mikrovågsystem där olika typer av material ingår är det mycket viktigt att ha stor kunskap om de ingående materialens elektromagnetiska egenskaper. Plastkompositer, tunna förlustskikt och magnetiska material är några exempel på material.

FOI har både djup och bred erfarenhet av karakterisering av olika typer av material för en mängd olika tillämpningar. Karaktären på våra mätuppdrag spänner från snabba rutinmätningar till mer omfattande analyser och utredningar.

 

Inom mikrovågsområdet är de främsta relevanta materialegenskaperna:

 

  • Permittivitet
  • Permeabilitet
  • Ytresistans (tunna skikt)

 

 

Kunskap och utrustning

 

Vi har utrustning för att mäta permittivitet och permeabilitet i vågledar- eller koaxialfixturer som finns inom frekvensområdet 0,04–40 GHz. Vi har också möjlighet till vågledarmätningar vid höga temperaturer upp till 200°C. Permittivitetsmätningar på tunna skikt kan också göras i en kavitetsfixtur.

 

Utrustning för reflektions- och transmissionsmätningar på materialstrukturer i frirymd finns inom frekvensområdet 2–120 GHz. Reflektionsmätningar i frirymd kan också genomföras inom temperaturområdet 20–1 200°C. Upp till 300°C kan vi dessutom samtidigt ha kontroll över IR-emissionen.

 

För materialkarakterisering använder vi två nätanalysatorer, en skalär och en vektoriell.