Start

Utrustning och teknisk specifikation

Tre olika vridbord där olika objekt kan inmätas med hög precision

 

  • Vridbord, sju meter i diameter, för fordonsmätningar upp till 80 ton.

  • Höjbart vridbord för frirymdsmätningar.

  • Vridbord liggande i ett jordplan för antennmätningar.

  • En 48 meter hög hissförsedd mast ger möjlighet att inmäta objekten från branta elevationsvinklar.

  • För bistatiska vinkelkonfigurationer används en mätbåge för precisionsmätningar.

  • En cirkulär räls med 90 meters radie används för bistatiska mätningar.

  • Med vårt mobila system kan radarmätningar också förläggas till andra platser.