Start

Vattentankslaboratoriet

Vattentankslaboratoriet erbjuder test och kalibrering av hydrofoner, sonarsystem, elektriska sensorer och andra undervattensutrustningar. 

 

Tanklabbet består av en bassäng med 128 ton vatten av samma kvalitet som i Östersjön och används för test och kalibrering av undervattensutrustning som exempelvis hydrofoner, ekolod och elektriska sensorer. Förutom akustiska och elektromagnetiska mätningar används bassängen även i utvecklingen av ny utrustning samt för funktionstester av existerade undervattenssystem.

 

Bassängen vilar på gummikuddar för att ge en låg akustisk störnivå vid kalibrering av ljudomvandlare. På bassängens kortsidor finns sändarelektroder monterade som bildar ett homogent elektriskt fält i bassängens längdriktning. Detta används till exempel vid kalibrering av elektrodsystem.

 

En hög standard på instrumentering i kombination med regelbundna kalibreringar medger hög mätnoggrannhet i laboratoriet.

 

I anslutning till laboratoriet finns mekanik- och elektronikverkstad samt separata utrymmen för montering och sammansättning av utrustning.

 

Några tillämpningar:

 

  • Hydrofonkalibreringar
  • Kalibrering av elektriska sensorer
  • Direktivitetskalibreringar
  • Mätning av akustisk reflektion och transmission
  • Mätning av målstyrka Identifiera konstruktioners inverkan på sensorer
  • Funktionstest av sensorsystem
  • Mobil utrustning för sjöförsök