Konferenser och seminarier

FOI anordnar årligen flera konferenser och seminarier. Ämnena spänner över vitt skilda områden och deltagarna kommer både från Sverige och utlandet . Vissa konferenser är dagslånga medan andra pågår under flera dagar.

Kommande konferenser/seminarier

  • NEW New Energetics Workshop, 2018