Läs mer
Start

MUT07

Marin Undersökningsteknik - Konferensen ordnades i Stockholm och blev den andra efter premiären i Lund. Syftet var att skapa kontakter och nätverk mellan olika marina aktörer runt våra svenska vatten.

TACK TILL ALLA SOM KOM.

 

MUT07

Oceanografiska mätningar med släpad sensorkedja. Läs mer om bilden under Om MUT07.