Läs mer
Start

MUT07 är tänkt att vara en budkavelkonferens i Sverige som ger tillfälle till nätverksbyggande och interaktion för aktörer med olika intressen inom marin teknik. Efter starten i Lund 2006 har nu turen kommit till FOI och Stockholm.

 

Många olika marina frågeställningar har under de senaste åren figurerat flitigt i såväl media som i politiska sammanhang.

 

  • Röster har höjts om att vi måste kraftsamla både nationellt och internationellt för att kunna lösa Östersjöns miljöproblem.
  • Det ökade marina exploateringstrycket ställer större krav på informationsunderlag för både planering och uppföljning.
  • Arkeologiska värden ligger fortfarande dolda i våra bottnar och väntar på sin kartläggning.
  • Idag har vi börjat skapa marina arkeologiska reservat och naturreservat som ska skyddas.

 

Listan på marina frågeställningar kan göras lång och behoven av undervattens-information gör att utvecklingen av framtidens marina undersökningsteknik får en alltmer central roll.

 

Om vinjettbilden
Bilden för konferensen är tagen i samband med oceanografiska mätningar som FOI genomfört i samarbete med vår tyska motsvarighet, FWG. De oceanografiska variationerna mättes kontinuerligt längs linjer på några utvalda platser i Östersjön.