Läs mer
Start

Program

Föreläsare

Organisation

Abstract

Cecilia Lindblad

Naturvårdsverket


Peter Jonsson

LTH


Dea Carlsson

Länsstyrelsen i Kalmar


Peter Erlöv

Simrishamns kommun


Per Jonsson

ITM - SU (Naturvårdsverket)


Bertil Håkansson

SMHI


Håkan Westerberg

Fiskeriverket


Anders Ekelund

Airborne Hydrography AB


Jacob Kuttenkeler

KTH


Magnus Nyberg

True Heading


Marcus Hammarberg

Fjärde sjöstridsflottiljen


Göran Loman

Vattenfall AB


Martin Isæus

AquaBiota Water Research