Kunskapscentrum för Katastroftoxikologi

Kunskapscentrum för Katastroftoxikologi (KcC) är inrättat av Socialstyrelsen och fungerar som ett nationellt kunskapscentrum för att stärka samhällets beredskap i händelse av allvarliga kemiska händelser.

Kunskapscentrum för Katastroftoxikologi

KcC leds av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). I årets forskningsprojekt medverkar forskare från:


>>> Click the flag on the top of the page to read about KcC in English