Forskning

Forskningen inom Kunskapscentrum för Katastroftoxikologi (KcC) ska på sikt leda till förbättrad förmåga att hantera allvarliga kemiska händelser, särskilt med avseende på tidiga livräddande insatser och efterföljande vård av skadade. Huvudfokus i vår forskning är kemiska händelser som kan leda till exponering via hud eller inhalation.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om aktuell forskning vid KcC.

 

Hudupptag och personsanering
Utvärdering av metoder för personsanering vid hudexponering för toxiska ämnen.

 

Medicinsk behandling och diagnostik
Medicinsk behandling för kemiskt inducerad lungskada