Läs mer
Start

Genomförda seminarier och konferenser

Medicinskt omhändertagande vid kemiska katastrofer


Här hittar du programblad och presentationer från Medicinskt omhändertagande vid kemiska katastrofer som genomfördes den 18 september 2014.

 

 • Internationella riktlinjer för behandling av kemisk lungskada - Linda Elfsmark, FOI
 • Symptombaserad behandling vid förgiftning med organiska fosforföreningar - Elisabeth Wigenstam, FOI
 • Cyanidförgiftning vid bränder - vanligare än vi tror? - Gunnar Johanson, IMM/KI
 • Optimering av medicinsk behandling vid kemiskt inducerad lungskada - Sofia Jonasson, FOI
 • Nya metoder för utvärdering av medicinsk behandling vid nervgasförgiftningar - Lina Thors, FOI
 • Individuell känslighet vid exponering för luftburna ämnen - Mia Johansson, IMM/KI

____________________________________________________
Personsanering vid kemiska olyckor - när behövs den?


Här hittar du programblad och presentationer från Personsanering vid kemiska olyckor som genomfördes den 26 november 2013.

 

 • Välkommen!
 • Introduktion
 • Huden som barriär - Anders Boman, IMM
 • Modellering av hudupptag som underlag för sanering - Gunnar Johanson, IMM
 • Experimentella studier av hudupptag - Lina Thors, FOI
 • Utvärdering av effektiviteten av storskalig personsanering - FOI:s erfarenheter - Marianne Thunell, FOI
 • Experimentella studier av hudsanering med RSDL - Bo Koch, FOI
 • Hudupptag av toxiska industrikemikalier - från experiment till matematisk modell - Ingrid Sundholm, FOI
 • Vad kan vi lära av arbetsplatsolyckor med frätande ämnen? Mattias Öberg, IMM
 • Personsanering i Jönköpings län - Ulf Lindeberg