Start

Genomförda seminarier och konferenser

Symposium: Forskning inom Socialstyrelsens kunskapscentra till nytta för civilt försvar inom sjukvården

Socialstyrelsen anordnade den 13 juni 2017 ett symposium där Socialstyrelsens kunskapscentra inom katastrofmedicin, katastrofpsykiatri, katastroftoxikologi och strålningsmedicin vid katastrofer berättade om sin forskning. Mer information om symposiet återfinns på Socialstyrelsens webbplats.

 

Medicinskt omhändertagande vid kemiska katastrofer

Här hittar du programblad och presentationer från Medicinskt omhändertagande vid kemiska katastrofer som genomfördes den 18 september 2014.

 • Internationella riktlinjer för behandling av kemisk lungskada - Linda Elfsmark, FOI
 • Symptombaserad behandling vid förgiftning med organiska fosforföreningar - Elisabeth Wigenstam, FOI
 • Cyanidförgiftning vid bränder - vanligare än vi tror? - Gunnar Johanson, IMM/KI
 • Optimering av medicinsk behandling vid kemiskt inducerad lungskada - Sofia Jonasson, FOI
 • Nya metoder för utvärdering av medicinsk behandling vid nervgasförgiftningar - Lina Thors, FOI
 • Individuell känslighet vid exponering för luftburna ämnen - Mia Johansson, IMM/KI

____________________________________________________
Personsanering vid kemiska olyckor - när behövs den?

Här hittar du programblad och presentationer från Personsanering vid kemiska olyckor som genomfördes den 26 november 2013.

 • Välkommen!
 • Introduktion
 • Huden som barriär - Anders Boman, IMM
 • Modellering av hudupptag som underlag för sanering - Gunnar Johanson, IMM
 • Experimentella studier av hudupptag - Lina Thors, FOI
 • Utvärdering av effektiviteten av storskalig personsanering - FOI:s erfarenheter - Marianne Thunell, FOI
 • Experimentella studier av hudsanering med RSDL - Bo Koch, FOI
 • Hudupptag av toxiska industrikemikalier - från experiment till matematisk modell - Ingrid Sundholm, FOI
 • Vad kan vi lära av arbetsplatsolyckor med frätande ämnen? Mattias Öberg, IMM
 • Personsanering i Jönköpings län - Ulf Lindeberg