Kontaktuppgifter

Anders Bucht, Centrumchef
Forskningschef vid FOI
Professor vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin,
Umeå universitet
090-10 66 34
070-344 66 34
anders.bucht@foi.se

Ulrika Bergström, Biträdande Centrumchef
Fil. Dr. toxikologi, Toxikolog
Forkare vid FOI
08-555 038 32

ulrika.bergstrom@foi.se

Lina Thors
Med. Dr. farmakologi
Forskare vid FOI
Projektledare
090-10 67 79
lina.thors@foi.se

Sofia Jonasson
Med.Dr klinisk fysiologi, Toxikolog
Forskare vid FOI
Projektledare
090-10 67 45
sofia.jonasson@foi.se

Petra Olofsson
FOI
Webbredaktör
petra.olofsson@foi.se