Start

Om KcC

KcC ska arbeta för att ta fram ny kunskap som på sikt stärker den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap vid allvarliga kemiska händelser.

KcC ska stödja Socialstyrelsen med följande huvudsakliga uppgifter:

 

  • Bedriva forskning och kunskapsinhämtning inom katastroftoxikologi, t.ex. inom personsanering och medicinskt omhändertagande vid allvarliga kemiska händelser
  • Genomföra omvärldsbevakning av vetenskaplig utveckling inom området för katastroftoxikologi
  • Bevaka konsekvenser av kemiska händelser i omvärlden
  • Främja nationell och internationell samverkan för bättre krisberedskap inom katastroftoxikologi
  • Medverka vid och i vissa fall ansvara för projekt, utredningar och riskanalyser inom katastroftoxikologi
  • Medverka vid utbildning och information till ansvariga för svensk krisberedskap