Läs mer

Bedömning av kemiska exponeringar och hälsorisker

Risk- och exponeringsbedömningar av kemikalier kan användas bl.a. vid samhällsplanering och finns ofta integrerat i olika beslutsstöd. För att bedöma risker av exponering för kemikalier behöver många faktorer vägas in däribland exponeringssituation, dos och dess samband med negativa hälsoeffekter.

Akut kemisk exponering

  • Human Risk assessment of single exposure in chemical incident: Present situation and emerging scenarios (2013) Bos PMJ, Ruijten MWAM, Gundert-Remy U, Bull S, Nielsen E, Tissot SM, Wood MH, Cassel G, Russel D, Leffler P, Zitting A, Mahieu K, Persson L, Vincent J-M. RIVM Report 320300001 2010
  • Survey on methodologies in the risk assessment of chemical exposures in emergency response situations in Europe (2013) Heinälä M, Gundert-Remy U, Wood MH, Ruijten M, Bos PM, Zitting A, Bull S, Russell D, Nielsen E, Cassel G, Leffler P, Tissot S, Vincent JM, Santonen T. J Hazard Mater. 244-5:545-54


Känsliga grupper

Här beskrivs skillnader i känslighet mellan astmatiker och friska i samband med akut exponering för luftburna kemikalier.

 

  • Asthmatics as a susceptible population in health risk assessment of airborne chemicals (2016) Johansson M, Doctoral thesis, Karolinska institutet
  • Evaluation of the experimental basis for assessment factors to protect individuals with asthma from health effects during short-term exposure to airborne chemicals (2016) Johansson MK, Johanson G, Öberg M. Crit Rev Toxicol. 46:241-60
  • How are asthmatics included in the derivation of short-term values for emergency planning and response? (2012) Johansson M., Johanson G., Öberg M. Regul Toxicol Pharmacol 63:461-70
  • Discrepancy among acute guideline levels for emergency response (2010) Öberg, M., Palmén, N., Johanson, G. J Hazard Mater. 184:439-47