Läs mer

Hudupptag och personsanering

Vid exponering för vissa kemikalier är sanering av hud en viktig åtgärd för att minska risk för hudskador och/eller systemisk exponering. Omhändertagandet av exponerade individer underlättas av kunskap om saneringsbehov för olika kemikalier, inom vilket tidsfönster sanering bäst genomförs och optimala metoder för personsanering.

Här har vi samlat några publikationer om hudupptag och personsanering.

 

  • Modelling of the penetration of chemicals through skin (2016) Sundholm I, Artursson E, Thunell M, Claesson O. FOI-R--4299--SE
  • In vitro human skin penetration model for organophosphorus compounds with different physicochemical properties (2016) Thors L, Koch M, Hägglund L, Bucht A. Toxicol In Vitro. 32:198-204länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Developing mathematical QSPR models to predict evaporation of chemicals from skin surface (2012) Liu T, Rauma M, Johanson G. 48th Eurotox Congress, Stockholm. Toxicol Lett 211S: S63, P07-13 (poster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Predicting the absorption of chemical vapours. (2013) Rauma M, Boman A, Johanson G. Adv Drug Deliv Rev 65:306-14PDF
  • Optimerad personsanering (2007) Arnoldsson K, Eriksson H, Cleasson O, Persson S-Å. FOI-R--2277--SE