Läs mer

Medicinsk diagnostik och behandling

Här har vi samlat publikationer om triage samt om medicinsk diagnostik och behandling för kemikalier som kan påverka lungfunktion eller organ. Området är indelat i underrubrikerna retande gaser, cyanid, kemiska stridsmedel och triage.

Retande gaser

Exponering för lungskadande ämnen kan resultera i både akuta och långvariga effekter. Projekten syftar till att 1) ta fram biomarkörer som kan användas för att identifiera individer som riskerar att utveckla kroniska skador samt 2) öka kunskapen kring hur tidig insatt medicinsk behandling kan minska sådana skador.

 • Inhaled sulfur dioxide causes pulmonary and systematic inflammation leading to fibrotic respiratory disease in a rat model of chemical-induced lung injury (2016) Wigenstam E, Elfsmark L, Bucht A, Jonasson S. Toxicol 368-369:28-36
 • Acute respiratory changes and pulmonary inflammation involving a pathway of TGF-β1 induction in a rat model of chlorine-induced lung injury (2016) Wigenstam E, Elfsmark L, Bucht A, Jonasson S. Toxicol Appl Pharmacol 309:44-54
 • I-α-Phosphatidylglycerol chlorohydrins as potential biomarkers for chlorine gas exposure (2016) Hemström P, Larsson A, Elfsmark L, Åstot C. Anal Chem 88:9972-9
 • N-acetyl cysteine improves the effects of corticosteroids in a mouse model of chlorine-induced acute lung injury (2015) Wigenstam E, Koch B, Bucht A, Jonasson S. Toxicol. 328:40-7
 • Medical intervention after inhalation of irritant gases (2014) Elfsmark L, Nyberg AG, Wigenstam E. FOI-R--3922--SE
 • Early treatment of chlorine-induced airway hyperresponsiveness and inflammation with corticosteroids (2013) Jonasson S, Wigenstam E, Koch B, Bucht A. Toxicol Appl Pharmacol 271:168-74
 • Inhalation of chlorine causes long-standing lung inflammation and airway hyperresponsiveness in a murine model of chemical-induced lung injury (2013) Jonasson S, Koch B, Bucht A. Toxicol 303:34-42
 • 8-Isoprostane is an early biomarker for oxidative stress in chlorine-induced acute lung injurylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (2018) Elfsmark L, Ågren L, Akfur C, Bucht A, Jonasson S. Toxicol Lett. 282:1-7 


Cyanid

Upp till 80 % av alla dödsfall vid bränder beräknas bero på exponering för brandgaser. Kolmonoxid är troligen viktigast, men mycket tyder på att cyanväte, HCN, är en starkt bidragande orsak. Trots tillgång till bra motgifter blir personer exponerade för brandgaser sällan behandlade för cyanidförgiftning. Detta beror till stor del på att det saknas en enkel och snabb diagnosmetod. Projektet har undersökt om det skulle gå att redan på olycksplatsen snabbt diagnostisera cyanidförgiftning via analys av utandningsluft.

 • Physiologically based pharmacokinetic modeling of hydrogen cyanide levels in human breath (2015) Stamyr K, Mörk AK, Johanson G. Arch Toxicol. 89:1287-96.
 • Swedish forensic data 1992-2009 suggest hydrogen cyanide as an important cause of death in fire victims (2012) Stamyr K, Thelander G, Ernstgård L, Ahlner J, Johanson G. Inhal Toxicol. 24:194-9
 • Cyanide in breath as a marker for cyanide poisoning (2011) Stamyr K. Doktorsavhandling vid Karolinska institutet
 • Background levels of hydrogen cyanide in human breath measured by infrared cavity ring down spectroscopy (2009) Stamyr K, Vaittinen O, Jaakola J, Guss J, Metälä M, Johanson G, Halonen L. Biomarkers 14:285-91
 • Washout kinetics of inhaled hydrogen cyanide in breath (2008) Stamyr K, Nord P, Johanson G. Toxicol Lett. 179:59-62


Kemiska stridsmedel

Projekten nedan har syftat till att diskutera aktuell kunskap inom medicinsk behandling av kemiska stridsmedel.

 • Symptom-based treatment following organophosphate poisoning (2014) Wigenstam E, Bergström U, Thors L, Bucht A. FOI-R--3906--SE
 • Corticosteriod treatment inhibits airway hyperresponsiveness and lung injury in a murine model of chemical-induced airway inflammation (2012) Wigenstam E, Jonasson S, Koch B, Bucht A. Toxicol 301:66-71
 • Patogenes och behandling av kemiskt inducerad lungskada (2012) Wigenstam E. Doktorsavhandling vid Umeå universitet
 • Uptake, tissue distribution and timing of symptoms by organophosphorus nerve agents (2012) Bergström U, and Elfsmark L. FOI-R--3602--SE
 • Inhalation of alkylating mustard causes long-term T cell-dependent inflammation in airways and growth of connective tissue (2011) Ekstrand-Hammarström B, Wigenstam E, Bucht A. Toxicology 280:88-97
 • Treatment with dexamethasone or liposome-encapsuled vitamin E provides beneficial effects after chemical-induced lung injury (2009) Wigenstam E, Rocksén D, Ekstrand-Hammarström B, Bucht A. Inhal Toxicol. 21:958-64

 

Triage, vårdprioritering av patienter utifrån hälsostatus

Vid allvarliga händelser underlättar snabb och säker vårdprioritering att det medicinska omhändertagandet kan inriktas på individer som är i störst behov av vård.

 • Mass casualties and health care following the release of toxic chemicals or radioactive material - Contribution of modern biotechnology (2011) Göransson Nyberg A, Stricklin D, Sellström Å. Int J Res Public Health 8:4521-49