Start

Centrum för miljövetenskaplig forskning

Detta centrum har inrättats av regeringen för att främja miljövetenskaplig forskning i Umeå och drivs i samverkan mellan Umeå universitet (UmU), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och FOI.


Centrat har till uppgift att ta initiativ till, samordna och stödja miljövetenskapliga forskningsprojekt, att stödja långsiktig kunskapsuppbyggnad och tillämpad forskning samt att informera om miljövetenskapliga forskningsrön.