Start

Flygteknik

Under ett halvsekel har kompetens och erfarenhet byggts upp i svenska civila och militära forsknings- och utvecklingsprojekt, från flygplan till obemannade autonoma farkoster så kallade UAV:er, Un-manned Air Vehicle.

Vi utvecklar simuleringsmodeller för alla typer av farkoster. FOI utför avancerad forskning och beräkningar inom områden som till exempel:

 

  • Strömningsdynamik, Computational Fluid Dynamics 
  • Hållfasthet, Finite Element Methods 
  • Elektromagnetik, Computational Electro Magnetics 
  • IR, infra red light 
  • Buller- och avgasemissioner 
  • Navigering och styrning
  • Signaturer 

 

Inom systemvärdering har vi gedigen erfarenhet av att stötta försvarsmakten som kvalificerad kunskapspartner. Flera av våra forskargrupper arbetar med olika aspekter av autonomi.

 

Inom området storskaliga hållfasthetsberäkningar är gruppen världsledande.

 

En omfattande internationell samverkan finns. Ofta genom utvecklings- eller forskningsprojekt, inom t ex EU:s ramprogram och GARTEUR, Group for Aeronautical Research and Technology in Europe.