FOCUS

Forskningen inom FOCUS omfattar signal- och bildbehandling, ny teknik för högupplösande och närzonssystem inom mikrovågs- och THz-området, liksom arkitektur och resursstyrning i sensornätverk samt sensordatafusion.


 

FOCUS.jpg

 

 

 

 

 

Tillämpningarna för de resultat som tas fram återfinns inom en mängd områden, 
t ex övervakningssystem, system för person- och bagagekontroll, marinradar, miljöövervakning, livsmedelssäkerhet och medicinsk diagnostik.

 

Centret finansieras av Vinnova/KK-stiftelsens gemensamma program Institute Excellence Centres:

 

 

Kontaktperson

Hans Frennberg

Verksamhetschef Forskningsfinansiärer

013-37 80 19