Start

Marksaneringscentrum Norr

Efterfrågan från problemägare och myndigheter av tjänster och kompetens inom området efterbehandling av förorenad mark (EBH) är under kraftigt växt, främst driven av två nytillkomna faktorer, tydligare ansvarskrav för problemägare i och med tillkomsten av miljöbalken, samt tillkomsten av offentlig finansiering för att sanera de förorenade områden som saknar juridiskt ansvarig.

 

Bland de forskningsaktörer som deltar i centrat finns förutom FOI:

 

  • Umeå universitet 
  • Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå 
  • Luleå tekniska universitet

 

 

Läs mer om centrat under Relaterade länkar till höger.