Start

Undervattenscentrum

En viktig del i Undervattencentrums verksamhet är utveckling av marina övervakningsmetoder med hjälp av akustiska, elektromagnetiska och optiska tekniker.

Här ingår även undervattenskommunikation, signaturer, motmedel och minkrigföring. Teknologi för undervattensvapen med fokus på metoder och tekniker för precisionsbekämpning är också en viktig del i vår verksamhet.

 

Vi utför forskning inriktad på ökad säkerhet för människan vid ubåts-, ytfartygs- och dykningsaktiviteter. Andra forskningsområden där vi bistår våra kunder är kemiska miljökonsekvenser, materialegenskaper, strömningsberäkningar och hållfasthetsberäkningar av mekaniska konstruktioner.