Start

Avancerad övning i IT-incidenthantering

Hur länge sedan är det som ert IT-stöd fick öva på att hantera incidenter? Kommer ni att vara beredda nästa gång det händer?

Kursen ger en möjlighet att på ett realistiskt sätt få öka kunskapen och öva förmågan att hantera IT-incidenter. Den sträcker sig över fyra dagar och består av tre delar: teori, praktik och uppföljning. Kursen riktar sig till dig som arbetar som systemadministratör eller har motsvarande kunskaper.

 

Kursinformation

Plats: FOI, Olaus Magnus väg 42, Linköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förkunskaper: Kursen riktar sig till dig som är erfaren systemadministratör.

Pris: 37000 kr plus moms. Ring för separat offert för att ordna ett separat kurstillfälle för en hel grupp.

 

Förutom generella, öppna kurstillfällen ordnar vi även separata pass för samövning av IT-stödsgrupper. Specialtillfällena kan vi anpassa både efter kunskapsnivå och vilket system man förvaltar.

 

Efter genomgången kurs är målet att deltagarna skall ha fått:

 

  • mer kunskap om olika verktyg som finns tillhands för incidenthantering samt ha praktiska erfarenheter av att använda verktygen.
  • praktiska kunskaper om hur IT-incidenter kan förebyggas och hanteras.
  • nya kunskaper att applicera i den dagliga verksamheten.

 

Kursanmälan

Känner du att denna kurs skulle passa dig, tveka inte att anmäla dig till ett av våra kurstillfällen.

Kontaktperson

Mikael Wedlin

Forskningsledare

013-37 80 96