Start

Kursbeskrivning

Kursens tre delar: teori, praktik och uppföljning, är tänkta att först ge en förståelse för olika säkerhetsaspekter inom IT och hur incidenter hanteras. De nya kunskaperna får sedan testas och övas praktiskt för att till sist följas upp och diskuteras för att fördjupa kunskaperna.

Utbildningen sker i FOI:s IT-säkerhetslabb. En unik miljö som med stöd av MSB under de senaste åren har utvecklats för att kunna användas för bland annat studier av säkerhet i industriella informations- och styrsystem.

 

Kursen omfattar fyra dagar och innehåller följande kursmoment:

  • Föreläsningar där bakomliggande teori presenteras.
  • Demonstrationer där tekniker och effekter visas på ett pedagogiskt och översiktligt sätt.
  • Laborationer där kursdeltagarna själva med handledning får möjlighet att prova på intrångsmetoder och tekniker.
  • Övningsdag då gruppen tillsammans ska arbeta för att lösa ett antal IT-relaterade incidenter.
  • Uppföljning och diskussion den tredje dagen för att fånga upp allas åsikter och försöka anpassa de nya kunskaperna till den dagliga verksamheten.

 

Det ges goda möjligheter att diskutera med föreläsare, handledare och övriga kursdeltagare. Kursmateriel består av en kurspärm med material som delas ut i samband med kursen.

 

Praktisk information

Pris

Deltagande i de öppna kurserna kostar 37000 kr plus moms. Ring för separat offert för att anordna ett separat kurstillfälle för en hel grupp.

 

Förtäring

Lunch och middag ingår, därtill kaffe och tilltugg under pauserna. Lunch kommer att erbjudas i anslutning till kurslokalerna.

 

Anpassad kurs

Finns önskemål om annan plats än FOI Linköping så kan vi komma till er och genomföra kursen på plats hos er. Kontakta i sådana fall Mikael Wedlin för mer information.