Start

Demonstration av IT-säkerhet

IT-säkerhet är ett angeläget område som berör oss alla, men det är också ett område som är både svårbegripligt och omgärdas av en hel del mystik. FOI har därför använt erfarenheter från sin långvariga forskning inom IT-säkerhetsområdet till att ta fram ett antal unika demonstrationer och kurser

IT-säkerhet upplevs av många som svårt, tråkigt och något de helst inte vill bry sig om. Går det att få detta viktiga område att kännas angeläget och intressant? Det finns få pedagogiska metoder som är så effektiva som praktiska demonstrationer, men hur kan man visa sådant som är avsett att inte synas? Vid angrepp inom IT-säkerhets-området är ett av målen att intrånget ska vara osynligt för den vars dator blir utsatt för angrepp. Detta är antagligen det huvudsakliga skälet till att nästan alla presentationer av IT-säkerhet antingen är teoretiska beskrivningar, eller demonstrationer med ett tekniskt djup som ingen annan än demonstratören själv förstår att uppskatta.

 

Mot denna bakgrund har Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, kombinerat en långvarig erfarenhet av tekniskt inriktad IT-säkerhetsforskning med en tradition som utbildare och pedagoger och tagit fram anpassade demonstrationer och kursmoduler som kombinerar det bästa av illustrerande teknik och pedagogisk presentation. Resultatet har blivit något unikt som lyckas kombinera ett tekniskt djup med en givande framställning.

Kontaktpersoner

Mikael Wedlin

Forskningsledare

013-37 80 96

Jacob Löfvenberg

Laborator

013-37 81 86