Start

Om kursen

Kursen i IT-säkerhet innefattas av

  • Demonstration och föreläsning 30 min - 3 timmar
  • Demonstrationen kan byggas på med två olika utökningar - Enkel säkerhetsvärdering - och/eller scenarier (se nedan)

 

Kursen kan i stor utsträckning anpassas till kundernas behov och önskemål.

 

Demonstration
Detta är en demonstration och föreläsning där vi visar sårbarheter och intrång på ett underhållande sätt som är relevant och förståeligt för alla kategorier av åhörare. Längden brukar vara mellan 30 minuter och tre timmar och innehåller främst moment där vi påvisar sårbarheter och hot mot datorer och annan elektronisk utrustning. Bäst passar dragningen som en motiverande del i ett sammanhang där man arbetar med säkerhetsfrågor, men den har också fungerat bra som ett lättsammare inslag för eftertanke på årsmöten och liknande sammanhang.

Demonstrationen genomförs på tre projektionsdukar i den lokalkunden önskar. Vi har med oss all utrustning som behövs. I samband med demonstrationen delas ett kompendium ut som innehåller en beskrivning av det som visats. Demonstrationen anpassas till åhörarna, antingen det är IT-säkerhetsexperter eller noviser, på svenska eller engelska. Det går att demonstrera för alla storlekar på grupper från enstaka åhörare till stora konsertsalar. Vi har genomfört demonstrationer för väldigt olika typer av åhörare, från försvarsledningen till hemvärnssoldater, från IT-specialister till vattenproducenter. Samtliga kategorier av åhörare har efteråt sagt att demonstrationen har öppnat ögonen för något de inte tänkt på tidigare och att det var den bästa IT-säkerhetsdemonstration de någonsin sett. Totalt har FOI genomfört ett hundratal demonstrationer av detta slag under de senaste tolv åren.

Demonstration + två olika utökningar
Demonstrationen som beskrivs ovan är basen i denna produkt, men i det här fallet fördjupas och kompletteras den med bakgrundsmaterial. Vi delar även med oss av våra erfarenheter av hur de risker och hot vi påvisar kan hanteras. Demonstrationen byggs på med två olika utökningar:

  • Enkel säkerhetsvärdering
    En metod för att värdera säkerhetsaspekter hos specifika säkerhetslösningar (inte nödvändigtvis inom IT-området) presenteras och förklaras. Metoden är enkel och handfast och hjälper användaren att belysa föreslagna säkerhetslösningar ur olika perspektiv. Efter genomgången av metoden får deltagarna prova att använda den på en verklig säkerhetsprodukt eller säkerhetslösning. Deltagarna får en kort handledning med förklaringar och exempel att ta med sig hem.
    och/eller
  • Scenarier
    Ett antal scenarier presenteras och diskuteras, dels i mindre grupper, dels i storgrupp. Detta moment kräver att deltagarna har viss erfarenhet och intresse av säkerhetsfrågor.

 

Kursdeltagarna får efter dagens slut med sig ett kursmaterial. Demo + två olika utökningar passar bäst för grupper med mellan 15 och 50 deltagare. Dagen genomförs med hjälp av samma utrustning som för demonstrationen och på den plats kunden önskar. Den går också att ge i FOI:s kurslokaler, antingen i Linköping eller Stockholm, om kunden så önskar.