Start

Lärare

Lärare i kursen är forskare från FOI som är intresserade och har erfarenhet av undervisning. Normalt deltar cirka 10 experter från olika områden för att täcka kursens breda innehåll. Varje dags lärare deltar också vid lunch och middag, för att ge möjlighet till diskussion, reflexion och återkoppling under friare former.

Det är inte möjligt att i förväg garantera exakt vilka personer som kommer att leda kursen vid varje enskilt kurstillfälle. Personerna kommer dock troligen att väljas bland följande: 

 

Börje Asp har arbetat med mobil kommunikation vid FOI i närmare 30 år, bl.a. med modeller för radiovågors utbredning över land och hav, elektriskt styrbara antenner, dynamisk spektrumaccess och nu med systemvärdering av civila och militära kommunikationssystem.

Börje Asp har också arbetat internationellt med utbildning inom cell- och nätplanering för GSM/UMTS. Inom FOI har han under många år undervisat om trådlös kommunikation, speciellt vågutbredning och mobila system.

 

 

 Fredrik Eklöf är, och har varit, projektledare för ett stort antal projekt, med både civila och militära kunder, inom området satellitbaserade navigationssystem. Han har arbetat med FOI:s utbildningsverksamhet inom området i ett flertal år.

Fredrik Marsten Eklöf har jobbat en kortare tid som militär och är därefter utbildad vid Högskolan i Gävle, Linköpings universitet och University of Dublin. Han jobbar som forskare på FOI sedan 1998.

 


Leif Festin arbetar inom området telekrig mot kommunikation och är även projektledare för ett antal projekt inom området. Hans intresseområde ligger främst inom civila mobil- och satellittelefonsystem.

Leif Festin är doktor i astronomi och civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala universitet och har arbetat på FOI sedan 1999.

 

 

 

Patrik Hedström forskar på området telekrig mot radiokommunikation och är även projektledare för ett flertal projekt inom området. En del av hans forskning behandlar också signalspaning mot radar, främst hantering av smygtekniker. Hans huvudsakliga intresseområde är digitala signalbehandlingstekniker i telekrigsystem.

Patrik Hedström är civilingenjör i datateknik vid Linköpings universitet och har arbetat 
på FOI sedan 2010.

 

 

Amund Hunstad har arbetat på Linköpings universitet och undervisat och forskat om bland annat biometriska metoder för identitetsverifiering. Hans intresse och forskningsområde är IT-säkerhet på systemnivå, särskilt avseende värdering av IT-säkerhet.

Amund Hunstad är civilingenjör i datateknik vid Linköpings universitet och är forskare inom IT-säkerhet på FOI sedan 2001.

 

 

David Lindahl har ett brett intresse för militär teknik. Hans specialområde är IT-säkerhet och IT-krigföring, fält inom vilka han undervisat regelbundet i många år.

David Lindahl är magister i datalogi vid Linköpings universitet, och är forskare på FOI sedan 1999.

 

 

 

 

Sara Linder arbetar med mobil kommunikation på FOI och hennes specialområden är påverkan på kommunikation från elektromagnetiska störningar (telekonflikter) och kapacitetshöjande tekniker.

Sara Linder är civilingenjör i datateknik från Linköpings universitet och har jobbat som forskare inom robust telekommunikation på FOI sedan 1998.

 

 

 

Jacob Löfvenberg har jobbat som lärare på Linköpings universitet i bland annat datanät, datasäkerhet och kryptologi. Hans specialområde är kommunikationsteori, kommunikationssäkerhet och tekniska metoder för upphovsrättsskydd.

Jacob Löfvenberg är doktor i informationsteori och docent i informationskodning vid Linköpings universitet. Han har jobbat som forskare på Linköpings universitet och är forskare på FOI sedan 2006.

 

 

Mats Persson har jobbat som lärare på Linköpings universitet i ett flertal datalogiska kurser. Hans specialområden är programutveckling och operativsystem, särskilt Unix och Linux.

Mats Persson är civilingenjör i datateknik. Han har arbetat som forskare på FOI sedan 1997 inom ett stort antal IT-säkerhetsrelaterade projekt.

 

 

 

 

Mikael Wedlin har stor erfarenhet av datanät och datorsystem. Hans specialområde är IT-säkerhet och IT-vapen, fält inom vilka han forskat och undervisat regelbundet i flera år.

Mikael Wedlin är civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik. Han har jobbat som systemadministratör och nätverksarkitekt på bland annat Linköpings universitet och är forskare på FOI sedan 2001.