Start

Praktisk information

Plats

Kursen hålls i FOI:s lokaler strax utanför Linköpings centrum. Lokalerna håller hög klass med ljusa föreläsningssalar, grupprum och pausutrymmen där även fikat serveras. Hela huset är tillgängligt för rörelsehindrade. Under kursveckan kommer det att erbjudas rundvandringar i forskningslaboratorier och förevisningar av aktuella projekt och verksamheter. Det kommer också att finnas möjlighet att träffa och prata med experter och forskare bland FOI:s personal.

 

Priser

27 500 kronor per deltagare, eller 22 500 per deltagare vid anmälan av grupp med minst fem personer. I priset ingår förutom undervisningen fika och lunch alla dagar, middag alla dagar utom den sista, skriftligt kursmaterial och alla powerpoint-bilder.

 

Framtida kurstillfällen

Kommande kurstillfällen finns under fliken "Anmäl dig till kursen".