Start

GNSS - satellitnavigeringssystem

FOI erbjuder utbildning inom GNSS-området - Satellitnavigeringssystem - som omfattar grundläggande teori, systembeskrivningar, mottagare, felkällor och utvecklingstrender.

Kursen ger deltagarna en grundläggande förståelse för tekniken och dess fördelar samt begränsningar. Utvecklingen av satellitnavigeringssystemen och de nya möjligheter detta innebär beskrivs. Detta ger kursdeltagarna ökade möjligheter att effektivare använda satellitnavigering 

 
Ladda ner kursbeskrivning (PDF)PDF