Start

Beskrivning av GNSS

Med ett satellitnavigeringssystem (GNSS – Global Navigation Satellite System), som GPS, Galileo och GLONASS, kan en mottagare bestämma sin position, hastighet och tid globalt med hög noggrannhet och tillgänglighet. Systemen har flera fördelar jämfört med traditionella navigerings- och tidssystem.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet GPS-mottagare ökar kontinuerligt och tillämpningarna som exempelvis navigeringssystem i fordon och integrering i mobiltelefoner. En allt viktigare tillämpning av GPS är synkronisering och tidhållning i olika typer av system, t.ex. mobiltelefonisystem och digital-TV.

 

GPS moderniseras vilket medför fler civila signaler med bättre tillgänglighet och noggrannhet. Det europeiska systemet Galileo planeras vara operativt till 2011 och erbjuda både öppna samt reglerade positionstjänster med hög prestanda. Det Ryska GLONASS systemet är idag inte fullt operativ men enligt planerna kommer systemet att kunna användas från 2009. Detta medför att i framtiden kommer det att finnas tre GNSS tillgängliga vilket ger stor potential med att använda kombinerade mottagare. Nackdelen med att använda GNSS är att de mottagna signalerna är mycket svaga och på grund av dämpning, blockering och flervägsutbredning. Detta medför att prestanda för en GPS mottagare degraderas, dvs att tid- och positionsnoggrannheten försämras. Stads och inomhusmiljöer är framförallt de miljöer där användning av GNSS förväntas öka. Nackdelen är att detta är miljöer där GPS förväntas fungera som sämst på grund av fysikaliska effekter. En motsättning är att detta är de miljöer där det ställs relativt höga krav på noggrannhet.

 

Ytterligare en nackdel med GNSS är deras sårbarhet för interferenser och störning. Detta medför att system som förlitar sig på GNSS blir sårbara. Att placera exempelvis en bärbar dator nära en GPS-mottagare kan innebära att noggrannheten försämras.