Start

Om kursen

Användningen av satellitnavigeringssystem som GPS har fått sitt stora genomslag och antalet tillämpningar och applikationer ökar kontinuerligt. Marknadsvärdet av GPS-mottagare och tillämpningar för 2008 beräknas till 30 miljarder USD. Till 2010 beräknas det finnas 270 miljoner GPS-mottagare integrerade i mobiltelefoner och 110 miljoner fordonsnavigeringssystem som använder GPS (EU + USA) 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Genom förståelse av fördelarna och nackdelarna med satellitbaserade navigeringssystem kan dessa använda och utnyttjas på bästa sätt. Satellitnavigeringssystemen genomgår för tillfället stor utveckling och ett flertal nya tjänster (signaler) kommer eftersom att bli tillgängliga.

 

  • Med ett satellitnavigeringssystem (GNSS – Global Navigation Satellite System), som GPS, Galileo och GLONASS, kan en mottagare bestämma sin position, hastighet och tid globalt med hög noggrannhet och tillgänglighet. Antalet GPS-mottagare och tillämpningarna ökar kontinuerligt. Traditionellt används GPS för navigeringssystem i fordon och fartyg och som handhållna navigatorer. Exempel på nya tillämpningar är: GPS integrerad i mobiltelefoner (nödsamtal), transpondersystem, positionering av syn-skadade, inomhuspositioneringssystem, tids- och frekvenssynkronisering av nät (kraft, telekom, LAN).

 

  • Att använda GNSS resulterar inte enbart i nya möjligheter, utan även i flera utmaningar och begränsningar. Med kunskap, metodik, teknik och rätt användning kan användningen av GNSS maximeras.