Start

Om kursen

Användningen av satellitnavigeringssystem som GPS har fått sitt stora genomslag och antalet tillämpningar och applikationer ökar kontinuerligt. Marknadsvärdet av GPS-mottagare och tillämpningar för 2008 beräknas till 30 miljarder USD. Till 2010 beräknas det finnas 270 miljoner GPS-mottagare integrerade i mobiltelefoner och 110 miljoner

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fordonsnavigeringssystem som använder GPS (EU + USA)


Genom förståelse av fördelarna och nackdelarna med satellitbaserade navigeringssystem kan dessa använda och utnyttjas på bästa sätt. Satellitnavige-ringssystemen genomgår för tillfället stor utveckling och ett flertal nya tjänster (signaler) kommer eftersom att bli tillgängliga.

 

  • Med ett satellitnavigeringssystem (GNSS – Global Navigation Satellite System), som GPS, Galileo och GLONASS, kan en mottagare bestämma sin position, hastighet och tid globalt med hög noggrannhet och tillgänglighet. Antalet GPS-mottagare och tillämpningarna ökar kontinuerligt. Traditionellt används GPS för navigeringssystem i fordon och fartyg och som handhållna navigatorer. Exempel på nya tillämpningar är: GPS integrerad i mobiltelefoner (nödsamtal), transpondersystem, positionering av syn-skadade, inomhuspositioneringssystem, tids- och frekvenssynkronisering av nät (kraft, telekom, LAN).

 

  • Att använda GNSS resulterar inte enbart i nya möjligheter, utan även i flera utmaningar och begränsningar. Med kunskap, metodik, teknik och rätt användning kan användningen av GNSS maximeras.